Voor een rechtenstudent was de boekenlijst zonder Kelk (1943) niet compleet. In de bundel De kunst van een humaan strafrecht (Boom juridisch, 2018) wordt onder andere stilgestaan bij de vraag wat fatsoenlijk strafrecht is en wat een goede vorming van strafrechtstudenten zou zijn. Verder gaat Kelk in op de positie van het slachtoffer, de vraag tot waar de strafbaarheid mag gaan en of de hedendaagse samenleving voldoet aan beschaafde en rechtsstatelijke condities. 

De bundel geeft een mooi overzicht van het werk van Kelk én de ontwikkelingen in het strafrecht van de afgelopen decennia. Voor menig advocaat ongetwijfeld een trip down memory lane 

CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie