Het aantal mediators steeg wel, van 1.019 in 2016 naar 1.040 in 2017. Ook werden meer kantoren actief binnen het stelsel.

Toevoegingen

Het afgelopen jaar werden ruim ruim twintigduizend minder toevoegingen afgegeven dan in 2015. In totaal daalde het aantal toevoegingen van circa 435.000 in 2015 naar ruim 415.000 in 2017.

De meeste toevoegingen werden afgegeven binnen het strafrecht. Niettemin daalde het aantal van ruim honderdduizend gevallen in 2015 naar ruim 94.000 in 2017. Ook binnen zeventien andere rechtsgebieden is sprake van een daling.

Per toevoeging betaalde Raad voor Rechtsbijstand in 2017 866 euro. Dat is zestien euro minder dan in 2016. Het meeste geld per toevoeging ging naar strafrecht. In die categorie lag het gemiddelde op ruim 1.200 euro. In 2015 was dat nog 1.353 euro.

Het gehele jaarverslag van de Raad voor Rechtsbijstand is hier te lezen.

CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie