‘Er is al langere tijd aandacht voor de ouderrol van gedetineerden, maar tot voor kort was dat vooral binnen vrouwengevangenissen het geval,’ vertelt Monique Dijkstra, staffunctionaris ketensamenwerking bij DJI op de website Vadersaanwezig.nl. Voor het nieuwe project wordt gekeken hoe vaders het beste een rol kunnen spelen in het leven van hun kind(eren). ‘Per vader kijken we naar de behoeften van ouder en kind,’ zegt Dijkstra. ‘Zo heeft de ene vader graag meer bezoekmomenten met zijn vier maanden oude baby, terwijl een andere vader zijn puberzoon af en toe wil helpen met zijn huiswerk.’

Screening

Vaders die willen deelnemen, worden vooraf gescreend. ‘Dit doen we met behulp van ketenpartners, zoals gemeenten, reclassering, jeugdzorg en Veiligheidshuizen.’ Voorop staat het belang van het contact voor het kind. Daarnaast moet de vader zich goed gedragen binnen de instelling en laten zien dat hij écht de intentie heeft om een rol binnen het gezin te vervullen.

De resultaten in Wales lijken in ieder geval positief. ‘Ze merken daar dat de deelnemende vaders later minder vaak terugvallen in crimineel gedrag. De kinderen worden minder vaak gepest, blijven minder vaak zitten op school én er is een kleinere kans dat ze later zelf crimineel gedrag vertonen,’ zegt Dijkstra. Te zijner tijd worden in Nederland de resultaten van het project wetenschappelijk getoetst door de Universiteit Leiden.

Eind zomer

Vooralsnog blijft het project in Nederland beperkt tot de gevangenissen in Veenhuizen en Leeuwarden. Hier worden ruimtes omgevormd tot ‘familiekamer’, een soort woonkamer waar de kinderen hun vader kunnen bezoeken.

De pilot gaat aan het eind van de zomer van start.

 

CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie