Volgens de Rechtspraak staat het experiment op gespannen voet met internationale regels. De raad waarschuwt dat uit het wetsvoorstel bestuursrechtelijke besluiten kunnen voortvloeien waartegen derden bezwaar kunnen maken. De kans is groot dat zij zich zullen beroepen op internationale verdragen waarmee dit wetsvoorstel in strijd is. Dat kan tot rechtszaken leiden.

Voor het experiment wordt het strafrecht tijdelijk en voor een beperkte groep buiten werking gesteld. Dat is uitzonderlijk, stelt de Rechtspraak. ‘De kans bestaat dat telers die niet meedoen aan het experiment een beroep zullen doen op het gelijkheidsbeginsel en het verbod op willekeur, als zij wél voor de strafrechter moeten komen.’ Ook het aantal bestuursrechtszaken zal toenemen, voorspelt de raad. De Rechtspraak heeft minister Grapperhaus van Justitie gevraagd ook de algemene maatregel van bestuur, waarin de plannen nader word uitgewerkt, voor advies aan te bieden.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie