In één dag wordt u onder leiding van prof.mr. Tineke Cleiren, hoogleraar Straf(proces)recht aan de Universiteit Leiden, ‘bijgepraat’ over de laatste ontwikkelingen, kansen en valkuilen waar u in de cassatiepraktijk tegenaan kunt lopen.

Met deze cursus wordt u vanuit het perspectief van alle bij cassatierechtspraak betrokken organisaties/rollen inzicht verschaft in de praktijk en ontwikkelingen van de cassatierechtspraak en de doorwerking daarvan op de feitenrechtspraak.

Tip: op 31 oktober 2018 zal de Universiteit Leiden na een succesvolle eerste leergang starten met de tweede editie van de leergang Jihadisme, terrorisme.

Onderwerpen:

  • De conclusie van A-G, het parket en art. 80a RO, procedure cassatie in het belang der wet, prejudiciële vragen, de herziening, actuele ontwikkelingen: modernisering Wetboek van Strafvordering, A.E. Harteveld
  • De rol van de cassatiedesk van het Openbaar Ministerie, de cassatietechniek en beleidsmatige aspecten bij de keuze voor al dan niet cassatie,  H.H.J. Knol
  • Cassatietechniek bezien vanuit deadvocatuur: procedurele regels, valkuilen, hindernissen en aanwijzigingen bij hetopstellen en indienen van cassatiemiddelen, B.P. de Boer
  • Cassatietechniek bezien vanuit de Hoge Raad,  W. van Schendel
  • Casus en Cassatieschriftuur, Nabespreking onder leiding van mr. C.P.M. Cleiren, 
    door mr. H.H.J. Knol, mr. B.P. de Boer en mr. W. van Schendel 

Start: 19-04-2018 I Leiden I 9 PO NOvA I Prijs € 750,-

Aanmelden & meer informatie

Advertentie