Het Handboek arbeidsprocesrecht (Boomjuridisch, 2018) van mr. dr. D. Bij de Vaate gaat op deze wijzigingen in en behandelt de belangrijkste procedures in het arbeidsrecht. Aan bod komen onder meer de wijzigingen in het ontslagprocesrecht, de opzegging van de arbeidsovereenkomst door de werkgever en in onderling overleg, de arbeids­rechtelijke dagvaardings- en verzoekschriftprocedure en de procedure in hoger beroep en cassatie. Bijzondere aandacht is er voor de digitalisering en de gevolgen van KEI. Een actueel naslagwerk voor de arbeidsrechtadvocaat.

CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie