Het gaat daarbij om ongevallen met ernstig letsel of overlijden tot gevolg. De regering komt zo tegemoet aan de behoefte van nabestaanden en naasten aan aandacht voor de emotionele gevolgen van zo’n ongeval. ‘Naasten putten erkenning en genoegdoening uit de vergoeding van affectieschade. Dit helpt hen bij de verwerking van hun verdriet,’ staat in de memorie van toelichting.

De hoogte van de vergoeding komt te liggen tussen de 12.500 en 20.000 euro. De aansprakelijke partij betaalt dit bedrag.

De Eerste Kamer keurde in 2010 het wetsvoorstel nog af. Vijf jaar na inwerkingtreding van de wet volgt een evaluatie.

CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie