Ook functies van partners mogen privé blijven. De nevenfuncties van rechters, zoals bestuurstaken van verenigingen of stichtingen, zijn wel terug te vinden in het openbaar register van de Rechtspraak. Rechters moeten hierin hun nevenactiviteiten van de laatste zes jaar laten opnemen.

Privacy

SP-Kamerlid Michiel van Nispen vroeg in februari om meer openheid om iedere schijn van belangenverstrengeling in rechtszaken te voorkomen. Hij gaf aan dat de financiële belangen van rechters in verschillende andere Europese landen wel publiekelijk zichtbaar zijn. Volgens Dekker gaat dit met het oog op privacybelangen te ver.

Tegelijkertijd zegt Dekker dat er wel gesprekken plaatsvinden om zowel binnen de Rechtspraak als het Openbaar Ministerie financiële belangen te registreren voor bepaalde rechterlijke functies. Het gaat daarbij om posities waarbij ‘een aanzienlijk risico bestaat dat de rechter in aanraking komt met financiële informatie’ en de schijn van belangenverstrengeling zou kunnen ontstaan. Dekker geeft nog niet specifiek aan om welke functies het gaat.

CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie