Dekker schrijft er niet mee in te kunnen stemmen dat middelen worden besteed aan een digitaliseringsproces dat in de basis nog zoveel onzekerheden kent.

Geschrokken

Op 10 april heeft de Raad voor de rechtspraak laten weten de automatisering van interne werkprocessen los te koppelen van de digitalisering van procedures. De koerswijziging kwam na het rapport van een externe onderzoekscommissie. Dekker schrijft te hebben aangedrongen op onderzoek naar hoe het programma KEI mis heeft kunnen lopen en hoe meer greep te krijgen is op het proces.

‘De review maakt duidelijk dat de problematiek zeer ernstig is,’ laat de minister weten. ‘Al vanaf de start van het programma blijkt een aantal basiscondities onvoldoende te zijn ingevuld.’ Zo werden de schaal en complexiteit van het programma onderschat en werd onvoldoende adequaat gereageerd op risico’s. Dekker schrijft ‘zeer geschrokken’ te zijn van de conclusies.

Slagen

De Rechtspraak heeft weliswaar maatregelen genomen naar aanleiding van het rapport, maar Dekker schrijft dat de reactie van de Rechtspraak hem nog niet overtuigt. ‘Om te kunnen doorgaan met KEI moeten er voldoende waarborgen zijn dat het vanaf nu anders gaat,’ schrijft Dekker.

Hij acht van wezenlijk belang dat iedereen op één lijn zit, de juiste mensen op de juiste plekken terechtkomen en de besturing en governance helder is. Dekker vindt dat nog niet duidelijk is of aan deze voorwaarden is voldaan. Daarom vindt hij het ‘vooralsnog onverantwoord’ om door te gaan met het proces van digitalisering op de manier die de Rechtspraak nu voorstaat.

Onontkoombaar

Hoewel Dekker zegt bij deze onzekerheden geen geld meer ter beschikking te stellen, noemt hij de digitalisering van de rechtspraak ‘onontkoombaar’. De minister gaat de komende weken in gesprek met de Rechtspraak. Ook kondigt hij aan dat het ministerie zich meer gaat bemoeien met het proces van digitalisering. Dat punt gaat over bedrijfsvoering en tast volgens Dekker de onafhankelijkheid van de rechtspraak niet aan.

Update 16 april 2018:

Doorontwikkeling

De Rechtspraak laat zondag weten dat de beslissing van Dekker geen invloed heeft op de digitale procedures die al zijn opgeleverd in de rechtsgebieden toezicht, straf, bestuur en civiel. ‘Die blijven gewoon in gebruik en worden voorlopig gewoon doorontwikkeld,’ schrijft de Rechtspraak in een reactie.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Nathalie Gloudemans-Voogd

Redacteur (tot 01-02-2019)

Profile page
Advertentie