Dekker liet de Tweede Kamer vorige week weten geen extra geld beschikbaar te stellen voor digitalisering. De bewindsman reageert daarmee op het besluit van de Rechtspraak de digitalisering te ‘resetten’. Het plan is om niet langer te streven naar een volledig digitale rechtspraak. De prioriteit ligt nu bij de digitale uitwisseling van stukken. Dekker vindt het echter onverantwoord om door te gaan zonder nadere waarborgen en wil de garantie dat het deze keer wel goed zal gaan.

In een brief aan de Tweede Kamer zegt de NOvA die nieuwe aanpak van de Rechtspraak te steunen. ‘De nieuwe maatregel van de Rvdr waarbij de digitalisering zich gaat focussen op de digitale toegankelijkheid van rechtspraak voor rechtzoekenden en professionals – het papierloos werken in de procesvoering – vindt de NOvA een passende maatregel. Het verleggen van de procesgerichte aanpak naar een informatiegerichte aanpak wordt als positief gezien. De NOvA ziet graag voortgang in deze ontwikkeling.’

Op dit moment is het in twee arrondissementen verplicht om digitaal te procederen in civiele handelsvorderingen met een belang vanaf € 25.000. Volgens de NOvA heeft de advocatuur daar veel tijd en geld in gestoken en maakt de beroepsgroep zich op voor de landelijke uitrol. De orde wil graag duidelijkheid over de uitrol. ‘Een vertraging voor deze zaakstroom of het geheel niet live brengen van deze zaakstroom, betekent een verlies aan draagvlak. Voor de NOvA is dan ook van belang omtrent deze zaakstroom op korte termijn duidelijkheid te verkrijgen.’

De Kamer praat volgende week woensdag met Dekker over de digitalisering van de rechtspraak.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie