Met update normalisering rechtspositie ambtenaren! Voor een ieder die in de praktijk te maken krijgt met ambtenarenrechtelijke vraagstukken (P&O-adviseurs, HRM-adviseurs, rechtsbijstandverleners, advocaten en rechters) is het van belang de verschillende facetten van het ambtenarenrecht te beheersen. Dinsdag 15 en 22 meil 2018, 10.00-16.30u (10 PO NOvA).

Basiscursus Ambtenarenrecht

In deze opleiding worden de fundamenten van ambtenarenrecht en bestuursprocesrecht behandeld. De opleiding is zo opgebouwd, dat niet alleen het wettelijk kader wordt besproken, maar ook uitgebreid wordt ingegaan op de praktijk, waarbij diverse valkuilen en vraagpunten worden aangehaald. De opleiding vereist een actieve bijdrage van de deelnemers, met name bij de zogenaamde “praktijkonderdelen”.

Aan de hand van een bespreking van relevante ontwikkelingen in de regelgeving en rechtspraak wordt de vereiste basiskennis van het ambtenarenrecht bij de kandidaat neergelegd. Er zal aandacht worden besteed aan zowel de materiële als procedurele aspecten van het rechtsgebied. Na afloop beschikt de kandidaat over een stevig theoretisch fundament van het ambtenarenrecht, terwijl ook praktische vaardigheden zijn bijgebracht.

De docenten zijn afkomstig uit zowel de wetenschap als de (advocaten)praktijk en geven ieder vanuit hun eigen invalshoek invulling aan deze basisopleiding.

“Kennisverwerving”

Tijdens de cursus wordt gewerkt aan de theoretische basis. Bij ieder onderwerp wordt het wettelijk kader geschetst en worden recente jurisprudentiële ontwikkelingen behandeld. Doelstelling is op het punt van wet en jurisprudentie weer “helemaal bij te zijn”.

Onderwerpen die onder meer worden behandeld:

  • Inleiding, overzicht
  • Aanstelling (tijdelijke en vaste aanstellingen)
  • Ontslagrecht, waaronder disciplinair ontslag
  • Bestuursprocesrecht, de Awb (besluitvorming en rechtsbescherming)
  • Reorganisatie, rechtspositioneel en medezeggenschap
  • Ziekte en Reïntegratie

“Vaardigheden”

De theoretische onderdelen worden afgewisseld met meer praktische blokken. Binnen deze onderdelen wordt er vooral met de kandidaten geoefend: hoe werkt het nu in de praktijk? Aan de hand van praktijkvoorbeelden en casus komt het procesrecht uitgebreid aan de orde en worden de “do’s en don’ts” besproken.

Start: 15-05-2018 I Leiden I 10 PO NOvA I Prijs € 850,- (vrij van btw)

Aanmelden & Meer informatie

Extra kennistips – uitgelicht:
Nieuw Huwelijksvermogensrecht 2018 – profs. Huijgen/Sonneveldt, 25 apr, 3PO NOvA voor slechts €195!
Actualiteiten Aansprakelijkheid Bestuurders – civiel/fiscaal/straf, 9 mei, 6PO NOvA voor slechts €395
Specialisatiecursus Huurrecht 2018, start 25 mei (ook als losse blokken basis/verdieping), 20PO NOvA
Causaliteit en Schade: een leerstuk voor iedere jurist, 14 juni, 4PO NOvA
Actualiteiten contractenrecht – Mr. Spanjaard, 28 juni, 5PO NOvA voor slechts € 325
Actualiteiten Blockchain & Smart Contracting – prof. Gijrath, 22 juni, 4PO NOvA
Het Nationale Privacycongres 2018 (vr 23 november) – voorinschrijving geopend!
Leergang Jihadisme, terrorisme, prof. Ellian e.a., start 31 oktober

Advertentie