Het betoog van strafrechtadvocaat Inez Weski in de zaak Naoufal F. duurde twee dagen en telde 197 pagina’s (exclusief bijlagen). De rechtbank Amsterdam bleek echter niet te spreken overhet zeer wijdlopige en grammaticaal niet kloppende taalgebruik’. 

In een speciale overweging in het vonnis dat deze week verscheen, laten de rechters weten dat ze niets begrepen van haar pleidooi: ‘Het lastig is gebleken de structuur in het betoog te ontdekken.’ Weski noemt de overweging ‘lasterlijke agressie’. Ze betoogde tijdens de strafzaak dat haar cliënt geen eerlijk proces kreeg.

Lees verder bij NRC.

Advertentie