Door experimenten zoals de spreekuurrechter wordt het eenvoudiger om naar de rechter te gaan, stelt Dekker. De nadruk bij deze projecten ligt op het oplossen van een geschil in plaats van op een vonnis. ‘Een vonnis draagt niet altijd bij aan een adequate oplossing voor het onderliggende probleem,’ zegt hij. ‘Onze rechtspraak heeft voortdurend onderhoud nodig om met de tijd mee te gaan en te voldoen aan de behoefte van de samenleving.’

In navolging van het experiment van de spreekuurrechter ontwikkelt een aantal gerechten momenteel experimenten met buurtrechters die daarop voortbouwen. Ook zijn er plannen voor een project voor de aanpak van schulden. Na de zomer kan worden gestart met de uitvoering van deze plannen.

Daarnaast brengt het kabinet de experimentenwet rechtspleging in consultatie. De proeven van de rechtspraak moeten nu nog binnen de wettelijke regels voor het procederen blijven, terwijl er volgens Dekker behoefte is om ook daarbuiten te experimenteren. De bedoeling is om succesvolle experimenten om te zetten in definitieve wetgeving.

Dinsdag betoogde Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, eveneens dat de toegang tot het recht wordt bemoeilijkt door de hoge kosten. Volgens Bakker moeten de de griffierechten drastisch omlaag.

CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie