In 2017 zijn er bijvoorbeeld 81 duizend minder kanton handelszaken (veelal incassozaken) aangebracht dan in het jaar ervoor. De redenen voor de daling in sommige rechtsgebieden liggen volgens de Rechtspraak voor de hand. Er is een verbeterde betalingsmoraal na de crisis en er is meer buitengerechtelijke bemiddeling zoals mediation. Maar ook de hoge griffierechten zouden volgens de Rechtspraak een rol spelen. Frits Bakker, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, riep daarom vorige week op de griffierechten te verlagen. Waarom ook in het bestuursrecht minder zaken zijn is niet precies duidelijk.

In totaal behandelde de Rechtspraak in 2017 circa 1,6 miljoen zaken. Dat is ongeveer evenveel als in 2016, maar er waren toch minder rechtszaken. Het aantal bewindzaken nam namelijk toe van 100.000 naar 500.000. In deze zaken heeft de rechter geen beslissende, maar een controlerende rol. De stijging bij bewind komt deels door een nieuwe categorie zaken: de zogeheteten vijfjaarsevaluatiezaken, waarbij lopende bewindsdossiers onder de loep worden genomen.

Doorlooptijden

De duur van rechtszaken is in 2017 nog niet afgenomen. De geplande doorlooptijdverkorting is vorig jaar niet gehaald. Lokale initiatieven om zaken te versnellen, zoals een verhoogde bezetting of wijzigingen in roosters en agenda’s, hebben nog niet het beoogde effect gehad. Dat blijkt ook uit het periodieke klantwaarderingsonderzoek van de Rechtspraak.

Wel hebben rechters meer tijd aan zaken kunnen besteden doordat er meer mensen zijn aangenomen. Het personeelsbestand steeg met twee procent en in 2017 werden circa 100 nieuwe rechters in opleiding geworven.

Financiën

Geen nieuws, maar volgens de Rechtspraak zelf ook een zorgelijk punt in het jaarverslag: financieel staat de organisatie er slecht voor. Voor het eerst werd een jaar afgesloten met een negatief eigen vermogen. KEI geldt als een van de belangrijkste oorzaken voor het verlies. Ook de terugloop in zaken helpt niet mee. De Rechtspraak wordt immers per zaak gefinancierd. Naar verwachting zal dit ook voor 2018 en 2019 een lager budget betekenen.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Nathalie Gloudemans-Voogd

Redacteur (tot 01-02-2019)

Profile page
Advertentie