De oorzaak voor de stijgende instroom ligt in het grotere aantal verlengde asielprocedures, waarbij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) meer tijd nodig heeft om bijvoorbeeld de identiteit of nationaliteit van de vreemdeling vast te stellen.

Ook bij ingediende beroepen bij de Vreemdelingenkamers is een stijging te zien: van 15.820 zaken in 2016 (behandeld: 97 procent) naar 16.450 in 2017. Daarbij kwam 96 procent van de zaken voor de rechter. Volgens het rapport veroorzaken met name verzoeken om voorlopige voorzieningen deze stijgingen.

Asielaanvragen

Het rapport keek ook naar het aantal asielaanvragen. Daarbij zijn dalende cijfers zichtbaar: van 19.830 aanvragen in 2016 naar 16.840 verzoeken in 2017. Syrische asielzoekers vormen hierbij de grootste groep: zij dienen vijftien procent van de aanvragen in. Eritreeërs en Marokkanen vertegenwoordigen beiden zeven procent van het totaal.

Ook het aantal verleende asielvergunningen is in 2017 beduidend lager dan het jaar daarvoor: 20.150 in 2016 tegenover 6.450 in 2017.

Top tien

De EU-lidstaten hebben in de periode januari-september 2017 samen ruim 535.000 asielaanvragen geregistreerd. Nederland staat momenteel op de tiende plaats in de lijst van de landen met het hoogste aantal asielaanvragen. Duitsland voert de lijst aan met een aandeel van 32 procent (ruim 170.000 aanvragen), gevolgd door Italië (105.000) en Frankrijk (71.000).

CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie