De advocaat stond een cliënt bij in een arbeidsconflict. Hij vergat daarbij onder andere in hoger beroep grieven in te dienen en informeerde zijn cliënt niet over een beslissing van de kantonrechter. Ook gaf hij geen verhoor aan het verzoek van de cliënt om een voorschotfactuur van 3.500 euro terug te betalen en verzuimde hij aan de advocaat van de wederpartij door te geven wie zijn beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar was. Verder was hij niet op de hoogte van de meest recente wetgeving en jurisprudentie.

Het hof oordeelde, net als de raad van discipline in Amsterdam, dat de advocaat zich onvoldoende inzette voor zijn cliënt. De communicatie en informatieverstrekking over de gevolgen van bepaalde keuzes in de procedure was ondermaats. Ook vond het hof het kwalijk dat de advocaat het voorschot niet terugbetaalde. Een schorsing van 26 weken achtte het hof daarom passend.

Schrapping

In een aansluitende zaak verzuimde de advocaat te reageren op herhaalde verzoeken van de deken en liet hij zijn rechtsbijstandverzekeraar niet weten dat er een klacht tegen hem liep. Ook verscheen hij niet ter zitting om hierover uitleg te geven.

Dit, tezamen met de andere zaak, was voor het hof genoeg om over te gaan tot schrapping van het tableau. Dat de advocaat zich al op 15 maart 2018 liet uitschrijven en een rustperiode wilde inbouwen om later weer in loondienst aan de slag te gaan als advocaat, maakte daarbij geen verschil. De advocaat kon het hof er niet van overtuigen dat na een rustpauze ‘de wijze van praktijkvoering en beroepshouding in positieve zin zal veranderen’.

CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie