Conservatoir bewijsbeslag in niet-IE-zaken ís mogelijk, oordeelde de Hoge Raad vijf jaar geleden voor het eerst. Maar hoe dan precies? Die vraag komt aan de orde in Het algemeen bewijsbeslag. Naar een betere regeling voor beslag op bescheiden (Celsus, 2018) van Roos de Blécourt.  

Bij het ontbreken van een wettelijke regeling wordt het bewijsbeslag nu gebaseerd op de artikelen 730 en 843a Rv. Daarbij zijn enkele bepalingen over het IE-bewijsbeslag van overeenkomstige toepassing. De auteur brengt de huidige gang van zaken overzichtelijk in kaart.  

Voor het overige is het boek gewijd aan de discussie over een wettelijke regeling voor het bewijsbeslag. Op het ontbreken daarvan is de nodige kritiek. De auteur plaatst de verschillende geluiden in perspectief en geeft de wetgever een voorzet: zo zouden de regels eruit kunnen zien. Het is tijd voor een nieuw soort conservatoir beslag, betoogt zij; het bewijsbeslag moet los­gekoppeld worden van het afgiftebeslag. Gezien het toenemend belang van het bewijsbeslag voor de rechtspraktijk, lijkt het geen gek idee als de wetgever zich snel door dit boek laat inspireren. 

Nathalie Gloudemans-Voogd

Nathalie Gloudemans-Voogd

Redacteur (tot 01-02-2019)

Profile page
Advertentie