In een enquête heeft het NGB bij advocaten in dienstbetrekking de behoefte gepeild aan ondersteuning voor de toekomstige verplichte kwaliteitstoetsing. Het overgrote deel van hen koos voor het zogeheten gestructureerd intercollegiaal overleg. Bij deze vorm van kwaliteitstoetsing spreken drie tot tien advocaten gedurende acht uur per jaar verdeeld over twee sessies met elkaar.

Het NGB heeft daarop besloten een pilot te starten en in negen bijeenkomsten een training gespreksleiding aan te bieden. In de bijeenkomsten staat de dagelijkse praktijk centraal. Advocaten in dienstbetrekking kunnen met elkaar van gedachten wisselen over juridische en niet-juridische inhoudelijke aspecten van hun werk, zoals vragen over het gedragsrecht, het opstellen van een ontwikkelingsplan, de vormgeving van de praktijkvoering. Het doel is dat advocaten in dienstbetrekking door de kwaliteitstoetsing van elkaar leren en daardoor efficiënter en beter gaan werken.

De NOvA stelt naar verwachting vanaf  2019 kwaliteitstoetsing verplicht. Advocaten zijn straks gehouden ieder jaar deel te nemen aan een vorm van gestructureerde feedback. Gestructureerd collegiaal overleg is een van de drie vormen van gestructureerde feedback. Intervisie en peer review zijn de andere twee.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie