Begin dit jaar kondigde Bakker aan af te zien van een herbenoeming na zijn eerste termijn van zes jaar, die op 1 juli 2018 afloopt. Maar bij de Rechtspraak spelen op dit moment veel onderwerpen die bestuurlijke aandacht vragen, zoals de reset van de digitalisering en de financiële situatie. Daarom heeft Bakker ingestemd met een later vertrek, laat de Rechtspraak weten. Minister Dekker heeft Bakker voorgedragen tot herbenoeming tot 1 januari 2019. Daarna wordt Bakker familierechter bij de rechtbank Noord-Holland.

De Raad voor de rechtspraak gaat wel door met de procedure tot benoeming van een nieuw rechterlijk lid. Deze zal in eerste instantie als vijfde lid van het bestuur voor benoeming worden voorgedragen. Per 1 januari 2019 volgt dan de benoeming van een nieuwe voorzitter. ‘Dit schept ook de mogelijkheid voor de Raad om zich te bezinnen op zijn toekomstige samenstelling,’ meldt de Rechtspraak. De regelgeving stelt dat het bestuur van de Raad voor de rechtspraak uit tenminste drie en maximaal vijf leden bestaat.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Nathalie Gloudemans-Voogd

Redacteur (tot 01-02-2019)

Profile page
Advertentie