Volgens de raad zijn de onvolledige citaten bewust in de pleitnota van de advocaat opgenomen. Hoewel hij aangaf dat het ging om een vergissing, is het volgens de raad duidelijk dat de advocaat ‘er evident op was gericht om de juiste feiten actief te verbloemen’.

De advocaat stond een cliënt bij in een faillissementszaak. Naast de dubieuze pleitnota wendde hij zich zonder toestemming van de wederpartij tot het hof, terwijl de zitting in hoger beroep al had plaatsgevonden en de zaak voor arrest stond. Verder lichtte de advocaat de plaatselijke deken verkeerd voor door te stellen dat hij een medewerker van de wederpartij niet kende, terwijl hij de man wel degelijk meerdere malen had gezien. De raad acht een waarschuwing daarom passend.

CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie