Het rapport van 75 pagina’s over de Afdeling advisering werd opgesteld door een commissie van drie staatsraden. Het stuk, dat uit 2016 dateert, is in handen van de Volkskrant.

De commissie concludeert in het rapport dat ‘een gemeenschappelijk gedragen beeld van waar de Afdeling advisering voor staat en wat de Afdeling in dit tijdsgewricht zou moeten nastreven, onvoldoende aanwezig is’. Verder vermeldt het rapport: ‘De commissie heeft de indruk dat bij de staatsraden een onvoldoende gemeenschappelijk streefbeeld en inhoudelijke taakopvatting bestaat. In de bewoordingen van een van de staatsraden tijdens het gesprek met de commissie: wat is eigenlijk de missie van de Afdeling?’

Letterknechterij

Huidig vice-voorzitter Piet Hein Donner zou onvoldoende oog hebben gehad voor interne verhoudingen. Er is volgens het rapport ‘een gebrekkige esprit de corps’. Juristen praten en denken anders dan de staatsraden met een bestuurlijke achtergrond: ‘Juridische exactheid wordt als letterknechterij beschouwd, terwijl juist een brede bestuurlijke blik geboden is. Of omgekeerd vinden staatsraden dat juridische voetangels en klemmen onvoldoende zijn onderkend en behandeld.’ Over deze verschillen wordt nauwelijks gesproken, terwijl dit wel noodzakelijk is, meent de commissie.

Ook het arbeidsmoraal van een aantal staatsraden komt aan de orde. Er blijken grote verschillen te bestaan in hun inzet, betrokkenheid en bereikbaarheid. Op het gebied van kwaliteit is de commissie kritisch: ‘Ongeveer de helft van de staatsraden heeft in de gesprekken met de commissie opgemerkt dat met het vertrek van een aantal staatsraden in de afgelopen jaren een forse aderlating heeft plaatsgevonden, terwijl over het algemeen gesproken de kwaliteit van de huidige bemensing het eerdere niveau niet haalt.’

Beroering

Het rapport uit 2016 heeft volgens betrokkenen intern veel beroering heeft gebracht.  De situatie verbetert, verzekeren zij, terwijl tegelijkertijd ‘de luiken nog steeds open moeten’. Maar er is ook scepsis: ‘Er bestaat bij een deel van de Afdeling niet veel vertrouwen in de voorstellen van de commissie, ongeacht hoe die luiden. Het blijft waarschijnlijk immers papier, het is ‘het zoveelste rapport’.’

Opvolging

Dit najaar eindigt de termijn van Donner. Het kabinet wil nog voor de zomer een nieuwe vice-voorzitter aanwijzen. Kandidaten zouden de oud-ministers Thom de Graaf (D66) en Jeroen Dijsselbloem (PvdA) zijn.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Nathalie Gloudemans-Voogd

Redacteur (tot 01-02-2019)

Profile page
Advertentie