Voor een effectievere aanpak van de criminaliteit verhoogt minister Grapperhaus van Justitie en Veiligheid de maximumstraf van enkele delicten, gaat hij wraakporno steviger aanpakken en werkt hij aan een pooierverbod.

Aanleiding voor de maatregelen zijn onder meer recente ontwikkelingen in de aard en de ernst van de georganiseerde misdaad, die de samenleving verder dreigen te ondermijnen, aldus de minister in een persbericht. Vooral het gebruik van geweld baart zorgen. Net als de afkeuring en onrust van bepaalde (nieuwe) gedragingen veroorzaken. Mensen maken zich bijvoorbeeld online steeds meer schuldig aan ernstige inbreuken op het privéleven van anderen. Daarnaast vragen discriminatie en haat om meer aandacht. Ook speelt erkenning van het leed van slachtoffers een rol in het wetsvoorstel.

Hogere straffen

Het wetsvoorstel voorziet in verschillende nieuwe maatregelen. Zo wordt onder meer het strafmaximum voor het delict aanzetten tot geweld, haat en discriminatie verhoogd en komt er een zelfstandige strafbaarstelling van misbruik van seksueel beeldmateriaal. Ook wordt de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor deelneming aan ernstig ondermijnende criminele organisaties en liquidatiegeweld verruimd, net als de strafrechtelijke aansprakelijkheid voor het delict kindermishandeling.

Bekijk het wetsvoorstel met toelichting hier.

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie