De coalitie had eerder het voornemen uitgesproken de zaak voor de rechter te brengen. In april verzochten de partijen het kabinet de invoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv, ook wel ‘Sleepwet’) uit te stellen. Toen het kabinet dat verzoek afwees, zag de coalitie zich genoodzaakt naar de rechter te stappen. Een datum is inmiddels bepaald: op 7 juni zal de zitting plaatshebben bij de Rechtbank Den Haag. De dagvaarding werd vandaag betekend.

Het petitum richt zich op bevoegdheden in de Wiv die volgens de coalitie onrechtmatig zijn en ‘waar grote maatschappelijke weerstand tegen bestaat’. De NVSA c.s. eist dat deze bepalingen (de artikelen 39 lid 1, 45 lid 1 sub b, 48 lid 1, 64 lid 1 en 89 lid 1 Wiv) buiten werking worden gesteld, dan wel dat het de Staat wordt verboden deze bevoegdheden uit te oefenen totdat de Sleepwet is gewijzigd op deze onderdelen.

Wetswijziging

Volgens de coalitie hebben het kabinet en het parlement aangestuurd op snelle inwerkingtreding van de Sleepwet, terwijl in het referendum op 21 mei de meerderheid van de Nederlandse bevolking zich tegen de wet uitsprak. De wets- en beleidswijzigingen die het kabinet voorstelt zijn volgens de coalitie summier. De wetswijzigingen worden bovendien pas na de zomer ingediend, terwijl de Wiv op 1 mei al – ongewijzigd – in werking is getreden.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Nathalie Gloudemans-Voogd

Redacteur (tot 01-02-2019)

Profile page
Advertentie