Aanleiding is de Algemene Verordening Gegevensbescherming, de Europese privacywetgeving waaraan bedrijven en organisaties per 25 mei moeten voldoen. De SGOA verwacht meer conflicten omtrent privacy en veiligheid tussen ICT-bedrijven en hun opdrachtgevers als gevolg van de strengere regelgeving.

Volgens de SGOA ligt het niet voor de hand een geschil aan de overheidsrechter voor te leggen, omdat die het geschil altijd in openbaarheid behandelt. ‘Deze openheid past niet bij security, die naar zijn aard vertrouwelijk moet blijven’, stelt de stichting.

Met de ‘Privacy & Security Kamer’ zegt de SGOA invulling te geven aan haar maatschappelijke verantwoordelijkheid om een professionele, onafhankelijke en onpartijdige rol bij conflictoplossing te spelen. Geschillen betreffen onder meer de kwaliteit van securitymaatregelen, geschillen tussen privacy-officers en hun leidinggevenden, de uitvoering van verwerkerscontracten, datalekken en ondermaatse databeveiliging. Conflicten kunnen bij de SGOA aan arbitrage (particuliere rechtspraak) en mediation worden onderworpen. De behandeling is volledig vertrouwelijk, aldus SGOA.

KeesPijnappels_01

Kees Pijnappels

Hoofdredacteur

Profile page
Advertentie