De verruiming komt doordat de liquidatietarieven voor rechtbanken en gerechtshoven opnieuw zijn geïndexeerd. Precieze indexatiepercentages zijn niet vrijgegeven.

De liquidatietarieven zijn sinds de invoering per 1 september 1955 maar enkele keren geïndexeerd. Om die reden zijn de liquidatietarieven altijd achtergebleven in vergelijking met overige proceskostenvergoedingen, zoals deurwaarderskosten en griffierecht. Deze vergoedingen zijn wel steeds (half)jaarlijks geïndexeerd, aldus E-legal.

De laatste indexatie van de liquidatietarieven dateerde van 1 november 2004 (16%). Eerder waren er indexaties op 1 januari 1992 (14%) en 1 april 1998 (16%). De indexatie van de liquidatietarieven geldt niet voor reguliere gerechtelijke procedures bij de kantonrechter. Het gemachtigdensalaris in kanton (salarissen in rolzaken kanton) is namelijk niet gewijzigd per 1 mei 2018.

Kort geding

Ook de advocaatkosten in kort geding worden ruimer vergoed per 1 mei 2018.  De vergoeding voor de advocaatkosten in kort geding bij de rechtbank (sector civiel) bedraagt nu € 633,00 per punt in eenvoudige zaken zonder ingewikkelde aspecten. In meer complexe zaken bedraagt deze vergoeding € 980,00 (gemiddeld) of € 1.470,00 (complex).

Voor een overzicht van alle liquidatietarieven klik hier. Voor een overzicht van alle advocaatkosten in kort geding per 1 mei 2018 klik hier.

FRANCISCA MEBIUS, Advocatenblad

Francisca Huijting-Mebius

Redacteur

Profile page
Advertentie