‘Hiërarchie en leeftijd spelen een rol’ 

‘Als advocaat-stagiaire spreek je een partner niet zomaar aan op dominant gedrag. Nu ik advocaat medewerker ben is dat enigszins veranderd. Hiërarchie hoort er natuurlijk wel bij en zeker als advocaat-stagiaire krijg je weleens te maken met een rotklusje waar niemand zin in heeft. Daar moet je niet te moeilijk over doen. Als het echter uit de hand loopt, zal ik een collega wel proberen aan te spreken op zijn gedrag, zeker als dat direct effect heeft op mijn werk. Dit is overigens wel makkelijker bij een leeftijdsgenoot dan bij een oudere collega. Ons kantoor heeft gelukkig een vertrouwenspersoon en organiseert verschillende trainingen en activiteiten om te zorgen voor onderlinge goede verhoudingen.’ 

Nandi Kollenburg (28), advocaat familierecht bij De Boorder Schoots Advocaten in Amsterdam 

‘Het mag niet structureel zijn’ 

‘Ik werk bij een relatief klein niche kantoor, de onderlinge samenwerking is daarbij vrij intensief. Er komen dus genoeg situaties voor waarbij er een verschil van mening is over de aanpak van een dossier. Denk aan een collega die zonder overleg actie binnen een gezamenlijk behandelde procedure onderneemt. Belangrijk voor mij is dan om te kijken waar dat gedrag vandaan komt: is het dominantie of goedbedoelde assertiviteit? Een incidentele ‘uitspatting’ kan een keer voorkomen, maar bij structureel gedrag zou ik een collega daar wel op aanspreken. Als een collega zich op een voetstuk wil plaatsen, is dat naar mijn idee niet collegiaal, laat staan constructief. Gelukkig is zoiets binnen kantoor ook bespreekbaar.’

Sheevani Bharatsingh (24), advocaat onder­nemingsrecht bij The Law Factor in Hilversum  

‘Je moet vrij kunnen spreken’ 

‘Tijdens de beroepsopleiding hoorde ik jammer genoeg nog weleens van andere advocaat-stagiairs hoe weinig ruimte ze kregen om zichzelf te ontwikkelen, de wil van de patroon was wet. Bij IJzer Advocaten ben ik naast maat ook het aanspreekpunt voor de werknemers. We hebben geen beleid omtrent dit soort ‘karaktertrekken’, maar bespreken wel eens per drie weken hoe het met het kantoor en de medewerkers gaat. We proberen iedereen zoveel mogelijk bij het kantoor te betrekken en een klimaat te creëren waarin mensen het kunnen aangeven als ze iets niet prettig vinden. Worden dergelijke situaties gemeld, dan neem ik de persoon of personen in kwestie apart. Hoe eerder zulke zaken zijn opgelost, hoe beter.’ 

Mark Wagemans (34), advocaat huurrecht bij IJzer Advocaten in Nijmegen

CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie