Met de plannen  reageert de NOvA op de plannen van Sander Dekker, minister voor Rechtsbescherming (VVD) die het huidige stelsel van rechtsbijstand wil herzien. ‘In combinatie met voldoende investeringen kunnen innovatieve werkwijzen op korte termijn ervoor zorgen dat de toegang tot het recht voor de meest kwetsbaren gewaarborgd blijft,’ zegt Bernard de Leest, lid van de algemene raad van de NOvA. ‘Het redesign-programma van de minister moet resulteren in een agenda voor 2025, dat duurt echt veel te lang.’

Online paddenstoel

De online variant van de ANWB-paddenstoel moet een burger, die aanloopt tegen een juridisch probleem, in een vroeg stadium de weg wijzen. ‘Op deze manier kan de burger allerlei routes bewandelen op zoek naar de juiste diagnose en uiteindelijk behandeling van zijn of haar juridische probleem,’ zegt De Leest. ‘Er zijn ontzettend veel websites, maar geen enkele website biedt een totaaloverzicht voor juridische, maar ook voor de veelal achterliggende sociaal-maatschappelijke problematiek. Bij deze website kan iedereen terecht, ook mensen die niet voor een toevoeging in aanmerking komen.’

Advocaten app

Binnen het huidige stelstel moet volgens de NOvA meer ruimte worden gemaakt om te innoveren. Een online kennisbank met een best practices-handboek en andere voor de advocatenpraktijk online tools, noemt de NOvA als voorbeelden. Ook oppert de NOvA het plan om een advocatenpost in te richten binnen het Juridisch Loket. Met een app kan een juridisch hulpverlener snel en eenvoudig een gespecialiseerde advocaat raadplegen, zodat rechtzoekenden in een vroeg stadium op het goede juridische spoor komen.

Voorrang

Ook moeten gespecialiseerde sociaal advocaten voorrang krijgen bij doorverwijzing van rechtzoekenden. De Leest plaats hierbij een kanttekening. ‘De vrije advocaatkeuze is een groot goed en dat blijft ook bij het belonen van specialisatie het uitgangspunt.’

Extra Gerbrandydebat

Behalve deze plannen houdt de NOvA op woensdag 6 juni een extra Gerbrandydebat, geheel in het thema van gefinancierde rechtsbijstand en de toegang tot het recht. Daaraan voorafgaand houden leden van de algemene raad en betrokken advocaten op 5 en 6 juni een protestestafette bij de Tweede Kamer. De Leest: ‘Een protest in estafettevorm om de politiek nog eens duidelijk te maken dat het water aan de lippen van de sociale advocatuur staat en dat de toegang tot het recht dreigt te worden weggespoeld. Een redesign die de minister voorstaat, is slechts cosmetisch.’

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie