Karim Aachboun was fiscalist bij KPMG Meijburg & Co te Amsterdam. Nadat
hij werd ontslagen, spande Aachboum een procedure aan tegen het fiscaal
bureau. KPMG Meijburg & Co werd daarin bijgestaan door Grapperhaus, die
destijds werkte voor advocatenkantoor Allen & Overy. Volgens Aachboun
handelde Grapperhaus tijdens de procedure in strijd met de gedragsregels
voor advocaten, door de rechter te misleiden.
In april werd de fiscalist door de raad van discipline in het ongelijk
gesteld. Aachboun legde zich niet neer bij dat oordeel, en heeft beroep
aangetekend bij het hof van discipline. In afwachting daarvan is hij
ook naar de voorzieningenrechter van de Haagse rechtbank gestapt.
Volgens Aachboum had de (plaatsvervangend) voorzitter van de raad van
discipline nooit zijn zaak mogen behandelen. Hij is namelijk benoemd
door minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming. Die is krachtens de
Advocatenwet niet de aangewezen minister om voorzitter van de raad van
discipline te benoemen, aldus Aachboun. Dat zou de minister van Justitie
moeten doen.
Aachboum eist nu bij de voorzieningenrechter aanvullende documenten van
het ministerie van Justitie en Veiligheid over de benoeming van Sander
Dekker tijdens de kabinetsformatie eind vorig jaar. “De reikwijdte van
deze zaak kan moeilijk overschat worden”, zei mr. M.J. Folkeringa, de
advocaat van Aachboun, dinsdag tijdens het kort geding in Den Haag.
Andere uitspraken van de tuchtrechter zouden mogelijk ook nietig zijn.
Met de gevraagde informatie hoopt de advocaat de tuchtzaak bij het hof
van discipline tegen oud-advocaat Grapperhaus alsnog te kunnen winnen.
Volgens het ministerie van Justitie en Veiligheid is er echter geen
extra informatie over benoeming van Sander Dekker. “Er wordt gezocht
naar documenten die niet bestaan”, zei de landadvocaat dinsdag tijdens
het kort geding.
Uitspraak over twee weken.

Advertentie