De relatief lange gemiddelde doorlooptijden zijn volgens het OM het gevolg van het feit dat in 2017 nog veel oude zaken zijn behandeld. De gemiddelde doorlooptijd van eenvoudige strafzaken die door het OM zelf werden afgedaan daalde wel. In 2017 duurde het gemiddeld 143 dagen, of wel 5 maanden, voordat het OM een eenvoudige strafzaak had afgedaan. Het ging dan vooral over rijden onder invloed, het verlaten van een plaats van een ongeval of eenvoudige diefstal. In 2016 bedroeg de doorlooptijd nog gemiddeld 244 dagen.

jaarbericht-OM.PNG-2.PNG-doorlooptijden

Nieuwe misdrijfzaken

In 2017 registreerde het Openbaar Ministerie (OM) 177.600 nieuwe misdrijfzaken. Dat is 7 procent minder dan het jaar daarvoor. Vorig jaar beoordeelde het OM in totaal 191.200 misdrijfzaken. Dat is 4 procent minder dan in 2016, maar meer dan het aantal zaken dat is ingestroomd. Van de 191.200 strafzaken heeft het OM 86.800 strafzaken zelfstandig afgedaan, 34.400 met een onvoorwaardelijk sepot, 32.000 met een strafbeschikking, 9.000 met een voorwaardelijk sepot en 8.700 met een transactie.

In 2017 deed de rechter 104.400 zaken af na een dagvaarding of een oproeping van het OM. Dat is nagenoeg gelijk aan het aantal zaken dat de rechter in 2016 afdeed, meldt het jaarbericht. Het aandeel zaken dat het OM voor de rechter bracht, steeg van 52 procent naar 55 procent. De meervoudige kamer handelde 19 procent meer zaken af dan in 2016. Dat past bij het beeld dat strafzaken zwaarder en complexer worden. Het aantal zaken dat uitstroomde met een eindvonnis van de enkelvoudige kamer nam in 2017 af met 2 procent.

jaarbericht-OM

Meerdere zittingen

Volgens het OM moet een strafzaak regelmatig meerdere malen op een zitting terugkomen, voordat de rechter het eindvonnis kan uitspreken. In totaal hebben OM en Rechtspraak afgesproken om 4.990 meervoudige kamer-zittingen in 2017 te houden. Dat zijn 330 zittingen meer dan in 2016. Op die zittingen zijn uiteindelijk 31.500 strafzaken een of meerdere keren behandeld, wat uiteindelijk heeft geleid tot 15.000 eindvonnissen. Daarnaast zijn in 2017 11.300 enkelvoudige (vooral politierechter) zittingen gepland. Uiteindelijk zijn bijna 125.000 zaken een of meerdere keren op zitting behandeld, met 84.000 eindvonnissen als resultaat.

De beschikbare zittingscapaciteit blijft volgens het OM ook in de toekomst een bron van zorg. ‘Om te voorkomen dat de zaken te oud worden of de doorlooptijden te lang, moet blijvend worden geïnvesteerd in voldoende capaciteit van officieren en rechters.’

jaarbericht-OM.PNG-2

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie