Geld blijkt bij de keuze van een deskundige een ondergeschikte rol te spelen. Wel zijn opleiding, ervaring en met name onomstreden gedrag van belang.

Voor zijn boek interviewde Schimmel ruim dertig Nederlandse advocaten van internationale advocatenkantoren over hun ervaringen met deskundigen. De resultaten van de gesprekken zijn onderverdeeld in zes overzichtelijke hoofdstukken. Die gaan onder meer over het zoeken en instrueren van een deskundige en het voorkomen van een hindsight bias. Speciale aandacht is er voor de financieel deskundige in civiele zaken en causaliteit in schadevraagstukken. Met betrekking tot dat laatste pleit Schimmel ervoor deskundigen al eerder in het proces te betrekken om onaangename verrassingen voor cliënten te voorkomen. Vaak komt de deskundige volgens Schimmel pas aan het einde van de zaak aan bod en blijken dan pas de economische ­consequenties.

Het compacte boek biedt genoeg stof tot nadenken, voornamelijk voor advocaten met een civiele praktijk.

CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie