De advocaat werd in juli 2017 aangehouden en zat tot afgelopen januari vast. Tijdens politieverhoren gaf de advocaat toe betrokken te zijn geweest bij de bemiddeling en handel in verdovende middelen en wapens. Ook werd een verslavingsprobleem bij de advocaat vastgesteld.

Daarnaast bleken bij een dekenbezoek aan het kantoor van de advocaat niet alle dossiers op orde. Zo was niet overal een intakeformulier of opdrachtbevestiging aanwezig, bleek niet altijd de identiteit van de cliënt vast te staan, ontbraken urenregistraties en waren declaraties niet te herleiden. Ook ontbraken gespreksverslagen en telefoonnotities.

De advocaat liet zich afgelopen december uitschrijven van het tableau, maar dat weerhield de raad er niet van om alsnog een schrapping op te leggen. Het is zijn elfde tuchtrechtelijke veroordeling.

Voor aanstaande november staat er een rechtszaak gepland tegen de advocaat en drie medeverdachten wegens vermeende betrokkenheid bij wapen- en drugshandel.

Advertentie