Ongeveer de helft van de mediationzaken gaat over mishandeling en geweldpleging, blijkt uit het Infoblad. Het gaat dan om 299 zaken in de periode tussen januari en april 2018. Vernieling, bedreiging en diefstal volgen daarop met elk rond de vijftig zaken.

Ook in zwaardere strafzaken wordt mediation ingezet. In de eerste vier maanden van 2018 werden zestien verkeerszaken (ongevallen met zwaar letsel) naar mediation verwezen. Ook kwamen vijftien huiselijk geweld-zaken in een mediationtraject terecht.

Geslaagd

Volgens de Rechtspraak slaag driekwart van alle zaken die in 2018 in het strafrecht zijn aangedragen voor mediation. Dat percentage is vergelijkbaar met de cijfers van vorig jaar. Een geslaagde mediation betekent dat de verdachte en het slachtoffer afspraken hebben gemaakt, bijvoorbeeld over een schadevergoeding. De gemiddelde mediation in een strafzaak duurt ongeveer 2 weken.

Mediation in Strafrecht werd gelanceerd in 2013. Vorig jaar werd het landelijk mogelijk mediation in strafzaken in te zetten. Minister Dekker van Rechtsbescherming (VVD) heeft dit jaar een miljoen euro beschikbaar gesteld voor de verdere doorontwikkeling.

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie