Dekker zegt te willen voorkomen dat mensen met schulden in een uitzichtloze situatie belanden. Ook als er beslag wordt gelegd op een bankrekening moet iemand geld overhouden om eten te kopen en de huur te betalen, stelt hij.

De bewindsman stelt voor om ook bij beslag op een bankrekening een deel van het tegoed hiervan te vrijwaren, zodat de schuldenaar in zijn levensonderhoud kan blijven voorzien. Deze zogeheten beslagvrije voet geldt al voor beslag op het loon of de uitkering van de schuldenaar, maar nog niet voor bankrekeningen.

Een schuldeiser kan er ook voor kiezen beslag te leggen op roerende zaken, zoals een auto of waardevolle spullen uit de inboedel van een schuldenaar. Dat gebeurt aan de hand van een lijst waarop staat wat wel en niet in beslag mag worden genomen. De huidige lijst van zaken die buiten het beslag blijven, is verouderd. Zo zou naar de letter van de wet een pak melk niet in beslag mogen worden genomen maar de koelkast waarin de melk wordt bewaard of het glas van waaruit de melk wordt gedronken wel. Daarom zijn de regels aangepast en bij de tijd gebracht.

Internetveiling

Dekker wil ook de verkoop van in beslag genomen spullen moderniseren. Daarom wil hij verkoop via internet mogelijk maken. Daarmee wordt een breder publiek bereikt dan bij verkoop via de traditionele zaalveiling. Veilen via internet leidt bovendien tot meer transparantie, omdat iedereen kennis kan nemen van het verkoopproces. Dat kan bijdragen aan een hogere opbrengst tegen lagere kosten. De veiling van huizen (onroerende goederen) gebeurt al via internet.

Het in beslag nemen van motorrijtuigen en aanhangwagens gaat straks ook anders. Nu moeten deurwaarders nog op pad om een voertuig op te sporen. Dat kost tijd en geld, terwijl de kenmerken van de auto eenvoudig zijn vast te stellen door inzage in het kentekenregister van de RDW. Met het wetsvoorstel hoeven deurwaarders auto’s, motoren en brommers niet meer te zien om beslag te kunnen leggen, maar kunnen ze gebruik maken van het kentekenregister.

Verder wil Dekker dat er geen beslag wordt gelegd, als redelijkerwijs voorzienbaar is dat de kosten de baten overtreffen. Het wetsvoorstel van de VVD-minister vloeit voort uit het regeerakkoord. Daarin staat dat bestaande juridische procedures ingewikkeld zijn en niet altijd voldoen voor het oplossen van alledaagse problemen van burgers. In dat kader is het programma ‘verbetering van het burgerlijk procesrecht’ aangekondigd.

Advertentie