De samenwerking tussen de verschillende schakels van de juridische rechtsketen heeft in het begin weinig aandacht gekregen in het KEI-programma, schrijven Silex en de SNG in een gezamenlijk persbericht. ‘De focus van de rechtspraak lag vooral bij de interne ambities. Daarmee is er geoptimaliseerd vanuit het gezichtspunt van de rechtspraak en niet vanuit de totale keten. Ook zijn slechts beperkt ervaringen gedeeld om zo effectief mogelijk te werken,’ schrijven de organisaties.

Roer

Maar de KEI-directie heeft daar de laatste jaren wel grote stappen in gezet, zegt Hijmering tegen het Advocatenblad. ‘De ketenpartners zijn er steeds meer bij betrokken. De samenwerking met de ontwikkelteams was de laatste maanden ook ontzettend goed. Het is een logische vervolgstap om nu dan samen aan het technische roer te gaan staan en verder samen te leren.’

Want hoewel de samenwerking nu goed is, spreken Silex en de SNG toch hun zorg uit over de herstart van KEI. ‘Om ervoor te zorgen dat het programma op een goede wijze herstart wordt, is het nodig dat de best practices van informatiseringstrajecten worden toegepast en gebruik gemaakt wordt van de kennis en ervaring van de hele keten,’ zegt Merlijn Windemuller, directeur van SNG.

Regiebureau Rechtsketen

Silex en SNG pleiten daarom voor een Regiebureau Rechtsketen, naar het voorbeeld van het ketenbureau voor de loonaangifteketen dat de overheid heeft ingericht. De verschillende ketenpartners zouden in het bureau evenredig vertegenwoordigd zijn. Samen voeren de Rechtspraak en de ketenpartners dan de technische regie. Die ketenregie is volgens Silex en SNG noodzakelijk om de rechtsketen zo goed en effectief mogelijk te maken. ‘Samen met de Rechtspraak stippelen we de verdere route uit. Dat draagt bij aan het succes wat we allemaal willen,’ zegt Hijmering.

Reset

In januari werd bekend dat de Rechtspraak het KEI-programma ging resetten. De digitalisering is nu bovendien niet meer in een apart programma, maar ondergebracht binnen de Rechtspraak zelf onder de naam Informatievoorzieningsorganisatie rechtspraak (IVO). Minister Dekker van Rechtsbescherming (VVD) heeft de Tweede Kamer toegezegd nog voor de zomer te informeren over de stand van zaken op het KEI-dossier.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Nathalie Gloudemans-Voogd

Redacteur (tot 01-02-2019)

Profile page
Advertentie