Een overgrote meerderheid van de Tweede Kamer bleek donderdag tijdens een migratiedebat voor opvang van asielzoekers buiten Europa te zijn. Verschillende asieladvocaten geven aan dat alle geldende nationale en internationale regels met betrekking tot asiel op de schop moeten als dit standpunt er doorheen komt.

‘Op grond van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens heeft een ieder recht om in Nederland een beoordeling te krijgen van zijn asielaanvraag,’ zegt Sjoerd Thelosen, asieladvocaat bij Cleerdin & Hamer Advocaten in Amsterdam en bestuurslid van de Vereniging Asieladvocaten & -Juristen Nederland (VAJN). ‘Ook als er een “veilig derde land” is waar die persoon rechtmatig naar toe kan. Dat moet worden beoordeeld in een asielprocedure in Nederland.’

'Schandelijk'

‘Schandelijk’, reageert asieladvocaat Frans Willem Verbaas (Collet Advocaten in Alkmaar). ‘Politici blijven maar de maatstaven van de beschaving verder verlagen. Wat is de boodschap hiervan aan de rest van de wereld? Wij, het rijke westen willen ze niet, jullie arme landen moeten ze maar opvangen? Alsof Kenia en Marokko liever vluchtelingen opvangen dan wij.’

‘Zorgelijk’, noemt Thelosen het. ‘Dat wil zeggen dat een grote meerderheid van de Tweede Kamer de rechtsstaat geweld aan wil doen door essentiële grondrechten buiten werking te stellen.’

Veel is ook nog onduidelijk. Thelosen: ‘Wie gaat op de asielaanvragen beslissen? En wat is het gevolg van een positief of negatief besluit? Verhuizen alle Nederlandse IND-ambtenaren naar Egypte en Tunesië? Of wordt er een Europese migratiedienst in het leven geroepen? En betekent een positief besluit dat de asielzoeker direct door kan reizen naar Europa en daar legaal kan gaan wonen? En zo ja, in welk land?’

Verantwoordelijkheid

‘De VAJN is van mening dat Europa en Nederland hun verantwoordelijkheid moeten nemen voor asielzoekers die zich in of aan de grenzen van Europa melden,’ zegt Igna Oomen, VAJN-bestuurslid en asieladvocaat bij Hamerslag & Van Haren Advocaten in Amsterdam. Oomen benadrukt dat dit een verantwoordelijkheid is waartoe Nederland zich op grond van verdragen heeft verplicht. ‘Europa verkeert in de prettige omstandigheid dat hier geen grote oorlogen woeden of mensenrechten op ernstige wijze worden geschonden. Wij kennen geen crisis waarvoor Nederland (of andere Europese landen) als “opvang in de regio” moet gelden, maar dit betekent niet dat Europa daarom asielzoekers aan de grenzen zou mogen weigeren.’

Sabine Droogleever Fortuyn

Sabine Droogleever Fortuyn

Redacteur

Profile page
Advertentie