Na jarenlang overleg is de VSAN het beu, zo schrijft de vereniging. ‘In maart dit jaar zijn wij opnieuw gevraagd te participeren in een werkgroep van uw
ministerie en opnieuw lijkt het wiel te moeten worden uitgevonden. Bijna 10 jaar zijn wij met u en uw voorgangers in gesprek. Vele suggesties, oplossingen en
onderzoeken later heeft uw ministerie nog steeds geen begin gemaakt om op korte termijn iets te doen aan de urgente problemen in het huidige stelsel. U werkt aan
een beleidsvisie voor 2025 terwijl de sociale advocatuur kapot wordt bezuinigd en binnen enkele jaren – nog vóór 2025 – dreigt te verdwijnen.’

Vorige maand presenteerde de VSAN het manifest Red de Rechtshulp. Een inhoudelijke reactie van het ministerie daarop is tot dusver uitgebleven. ‘Na jaren politiek heen en weer geslinger van kabinet naar kabinet, van staatssecretaris naar minister, voelen wij ons gedold’, zegt de VSAN. In de open brief roept de vereniging op om ‘nu eens geen nieuw beleid te bedenken maar vooraleerst ruimhartig achterstallig onderhoud te plegen’.
De VSAN zegt niet langer mee te willen werken aan de ‘redesign’ van de gefinancierde rechtsbijstand. Eerst moet er geld op tafel, luidt de eis.’Het eerste gesprek dat wij nu met u willen voeren moet één onderwerp bevatten. Hoe denkt de minister het aantal uren per toevoeging en het uurtarief zelf in overeenstemming te brengen met de werkelijkheid? Hoe wordt het nijpende vergoedingentekort aangepakt zodat advocaten weer normaal hun werk kunnen doen? Voor niets gaat de zon op, sociaal advocaten staan met de zon op voor bijna niets.’

Vorig maand schortte de VSAN de gesprekken met het ministerie ook al op, uit protest tegen de gang van zaken. Desondanks stuurde het ministerie de vereniging een uitnodiging om deel te nemen aan een conferentie over de rechtshulp in 2025. Ook de Nederlandse Vereniging van Jonge Strafrechtadvocaten (NVJSA) heeft laten weten niet aanwezig te zijn.

Advertentie