De NOvA startte anderhalf jaar geleden met het project BA2020, met de ambitie de nieuwe beroepsopleiding beter toe te snijden op de eisen vanuit de praktijk en tegelijkertijd de studiebelasting en kosten voor stagiairs te verminderen. Belangrijk element vormt de introductie van een entreetoets, om daarmee de niveauverschillen tussen stagiairs te verkleinen.

Woensdag wilde de algemene raad van de NOvA groen licht voor de contouren van BA2020, zodat er verder kan worden gewerkt aan de invulling. Het college toonde zich echter zowel kritisch als verdeeld.

Namens de Amsterdamse fractie vroeg advocaat Brechje van der Velden de algemene raad pas op de plaats te maken. ‘Het zijn heel erg vage contouren. Het is niet realistisch die in twee CvA-vergaderingen af te doen’, stelde ze. Volgens Van der Velden is nog veel onduidelijk over de invulling van de leerlijnen en de kosten van de opleiding nieuwe stijl.

Algemeen deken Bart van Tongeren beaamde dat het twijfelachtig is of de planning wordt gehaald. ‘Niettemin moeten we wel door’, benadrukte hij.

Binnen het CvA bestaat verdeeldheid over de voorgestelde entreetoets. Niet alle fracties zijn overtuigd van nut en noodzaak daarvan en vrezen dat een te hoge drempel voor de advocatuur ontstaat.

De algemene raad wil later dit jaar een extra bijeenkomst inlassen met leden van het CvA teneinde de voortgang erin te houden.

 

Advertentie