‘Voor het bijwonen van de raadkamer- / pro-formazitting waarin over de gevangenhouding of de gevangenneming is geoordeeld, krijgt de advocaat van de verdachte een extra vergoeding toegekend,’ zegt Lodewijk Rinsma, strafrechtadvocaat bij Weening Strafrechtadvocaten in Utrecht. Ook voor het bijwonen van een zitting over de verlenging van de gevangenhouding kent de Raad op grond van artikel 16 Bvr eenmalig nog een toeslag van één punt toe.

Op de website van de Raad voor Rechtsbijstand is te lezen dat de slachtofferadvocaat per extra bijgewoonde zitting in een toevoegingszaak, zowel inhoudelijk als pro-forma, een zittingstoeslag krijgt.

‘Ik wist het tot gisteren niet,’ zegt Rinsma. ‘Op kantoor hebben we weleens de discussie: wat is een inhoudelijke behandeling en wat niet? Daarvoor keek ik op de website van de Raad voor Rechtsbijstand, toen kwam ik erachter.’ Het verbaasde Rinsma. ‘Wat is hiervan de reden? Je zou kunnen gaan denken dat de belangenbehartiging van de verdachte niets mag kosten terwijl voor de vertegenwoordiging van het slachtoffer alle financiële ruimte wordt gegeven.’

Benadeeld

Rinsma geeft aan dat het zijn ervaring is dat een advocaat van het slachtoffer op een pro-forma zitting niet veel zegt. Terwijl de advocaat die wil voorkomen dat de voorlopige hechtenis van zijn cliënt wordt verlengd, bijvoorbeeld een pleitnota van vijf A-4 heeft. ‘Voor zijn werk krijgt hij niets. Ik kan hier geen logische verklaring voor vinden.’ Rinsma staat enkel verdachten bij, geen slachtoffers. ‘Het voelt alsof ik hiervoor wordt benadeeld door de Raad voor Rechtsbijstand.’

SP-Kamerlid Michiel van Nispen: ‘Het verschil in vergoeding van een slachtofferadvocaat en een advocaat van verdachten in pro-forma zittingen vind ik opmerkelijk.’ Van Nispen geeft aan dat hij zou willen weten waarom hier ooit voor is gekozen. ‘We weten dat de vergoedingen voor advocaten over de gehele linie te laag zijn en dat over bepaalde vergoedingen erg ingewikkeld wordt gedaan. Dat terwijl de situatie in de sociale advocatuur nijpend aan het worden is. Maar ook op dit specifieke punt mag wat mij betreft zeker opheldering komen.’

CDA-Kamerlid Chris van Dam zegt dat hij hier geen uitspraken over kan doen. ‘Daarvoor moet je de totale vergoeding van een slachtofferadvocaat en een advocaat van de verdachte naast elkaar leggen.’ Wel geeft hij aan dat de Commissie van der Meer heeft aangetoond dat het stelsel van gefinancierde rechtsbijstand ‘op een aantal punten aandacht vraagt’. ‘Misschien is dit ook wel zo’n punt.’

Een voorlichter van de Raad voor Rechtsbijstand laat weten dat de twee punten die iedere slachtofferadvocaat krijgt per bijgewoonde pro-forma zaak, gelijk staat aan de twee punten die een advocaat van de verdachte (eenmalig) ontvangt voor het het bijwonen van de raadkamer- / pro-formazitting waarin over de gevangenhouding of de gevangenneming is geoordeeld.

Advertentie