Voor landelijke uitrol van de pilot bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland ontbreekt het draagvlak en het zou bovendien geen doelmatige investering zijn, constateert de Rechtspraak. Ook het systeem waarmee digitaal wordt geprocedeerd in het bestuursrecht wordt niet verder ontwikkeld.

Technisch zou landelijke invoering verantwoord zijn, stelt de Rechtspraak. Maar dat zou resulteren in ‘een complexe – en daarmee tijdrovende – manier van werken voor rechtbankmedewerkers’. Ook is nog een grote investering nodig en zijn de beheerskosten relatief hoog. Het platform is ‘end of life’; leverancier Oracle stopt met de doorontwikkeling. De Rechtspraak moet over op een nieuw systeem en besluit daarom dat er een ‘no-go’ komt voor landelijke invoering.

‘Het ligt niet aan de functionaliteit’, zegt voorzitter Frits Bakker van de Raad. ‘Juist op dat gebied is er de afgelopen maanden door veel mensen heel veel werk verzet. We hebben laten zien dat met vereende kracht en toewijding heel veel mogelijk is. Ik heb oprecht bewondering voor ieders inzet. We hebben binnen de beschikbare tijd én budget belangrijke verbeteringen weten te realiseren. De Raad is hen daarvoor erg dankbaar, en we beseffen maar al te goed dat de beslissing om af te zien van landelijke invoering voor hen extra pijnlijk is.’

Teleurgesteld

Volgens de Rechtspraak heeft het besluit geen invloed op de digitale procedures die al zijn opgeleverd in de rechtsgebieden toezicht, straf en bestuur. Die blijven gewoon in gebruik. Ook bij de rechtbanken Gelderland en Midden-Nederland blijft digitaal procederen in handelsvorderingen wettelijk verplicht. Maar omdat het procesrecht bij deze rechtbanken nu afwijkt van de rest van Nederland is het wel de bedoeling die ongelijkheid zo snel mogelijk op te heffen.

Bakker snapt dat partijen, zoals leveranciers van het Aansluitpunt, teleurgesteld zullen zijn. ‘De investeringen die zij hebben gedaan, zullen zich pas op een later moment gaan terugbetalen. Ik begrijp dat dit ontzettend vervelend is,’ Bakker. ‘Van stoppen met digitalisering is echter geen sprake.’

Algemeen deken Bart van Tongeren noemt de beslissing ‘uitermate teleurstellend’. Hij dringt erop aan dat er snel duidelijkheid komt over de digitaliseringsplannen van de Rechtspraak.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Nathalie Gloudemans-Voogd

Redacteur (tot 01-02-2019)

Profile page
Advertentie