Marry de Gaay Fortman (Houthoff), Frederieke Leeflang (FJ Legal), Heleen Kersten (Stibbe) en Martika Jonk (CMS) staan in de top 100 Corporate Vrouwen die het platform Management Scope jaarlijks publiceert.

De Gaay Fortman staat het hoogst genoteerd van de vier, met onder meer commissariaten bij KLM en DNB en haar lidmaatschap van de Raad van Advies bij haar kantoor. De Houthoff-advocaat steeg van plek 42 in 2017 naar 28 dit jaar.

Op plaats 48 staat Frederieke Leeflang. Jarenlang was Leeflang verbonden aan Dentons Boekel; nu fungeert ze er als ‘special advisor’ via haar eigen kantoor FJ Legal. Leeflang bekleedt onder meer een commissariaat bij ABN AMRO en is voorzitter van de Raad van Advies bij het Centrum Indicatiestelling Zorg.

Heleen Kersten van Stibbe zakt dit jaar van plaats 74 naar 76. Kersten is onder meer lid van de Raad van Toezicht van het Rijksmuseum en commissaris bij STMicroelectronics. CMS-partner Martika Jonk prijkte vorig jaar ook op de lijst. Toen was zij te vinden op nummer 83; dit jaar is plek 84 voor Jonk gereserveerd. De M&A-advocaat is onder meer lid van de Raad van Toezicht van het St. Antonius Ziekenhuis en commissaris bij Gasunie.

Punten

Jaarlijks onderzoekt Management Scope wie functies vervullen bij de belangrijkste ondernemingen van Nederland. Daarbij gaat het om bedrijven die genoteerd staan aan de AEX-, AMX (MidCap)- of AScX (SmallCap)-index en niet-beursgenoteerde bedrijven met een eigen vermogen van meer dan één miljard euro. Nederlandse, vrouwelijke bestuurders die een of meer functies als bestuurder of commissaris bekleden bij een van die bedrijven komen in aanmerking voor een plek in de top 100. Buitenlandse vrouwen komen alleen in aanmerking als zij een executive-functie of tenminste twee non-executive-functies bekleden bij deze ondernemingen.

Management Scope deelt vervolgens punten uit op basis van de hoogte van het eigen vermogen van de ondernemingen waar deze vrouwen een functie vervullen. Uitvoerende rollen wegen zwaarder dan toezichthoudende functies. Ook worden punten toegekend voor het voorzitterschap van raden van bestuur of -commissarissen of audit-, remuneratie- en nominatiecommissies bij deze bedrijven. Als peildatum hanteerde Management Scope dit jaar 1 april 2018.

Nathalie Gloudemans-Voogd

Nathalie Gloudemans-Voogd

Redacteur (tot 01-02-2019)

Profile page
Advertentie