Daarmee zijn de drie de enige kantoren die zowel aan het wettelijke streefcijfer voldoen als het charter Talent naar de Top hebben ondertekend. Door dat charter te ondertekenen verplichten organisaties zich het aantal vrouwen in topfuncties te vergroten.

Volgens de monitor telde in 2017 Van Doorne Advocaten 33,3 procent vrouwelijke partners. Allen & Overy (32,4 procent) en Kennedy Van der Laan (32 procent) zaten daar net onder.

In totaal leverden elf kantoren gegevens aan voor de monitor, die sinds 2008 bestaat. Relatieve nieuwkomer Lexence, die zich in 2016 aanmeldde, heeft 5 procent vrouwen in de top.

Op dit moment hebben vijftien advocatenkantoren de charter ondertekend. Vier van hen leverden echter geen gegevens aan over 2017. Nog eens vier kantoren die zich in het verleden hadden aangemeld, doen niet meer mee.

De deelnemende advocatenkantoren komen gezamenlijk op een gemiddelde van 20 procent vrouwen in de top. Dat is lager dan de meeste andere bedrijfstakken. Bezien over heel Nederland lag het gemiddelde in 2017 op 23,6 procent.

Allen & Overy

De organisatie achter de monitor noemt Allen & Overy specifiek als een voorbeeld voor andere bedrijven. ‘Allen & Overy Amsterdam behoort met een percentage vrouwelijke partners dat boven de 30 procent ligt tot de voorlopers op dit gebied’, luidt het oordeel. ‘Een belangrijke doelstelling is om voor de groep jonge partners een betere balans te realiseren tussen werk en privé in de tijd dat zij jonge kinderen hebben. Dat heeft een positieve uitstraling op de jongere advocaten en leidt tot retentie van talentvolle jonge vrouwen en mannen. Alle partners kunnen kiezen voor parttime werken.’

Advertentie