Minderjarigen krijgen alleen bij meer dan 32 uur taakstraf of een geldboete van meer dan 200 euro een advocaat toegewezen. Dat staat in een conceptartikel van Boek 6 van het Wetboek van Strafvordering. ‘Vanuit het oogpunt van het recht op een eerlijk strafproces en de pedagogische doelstelling, stelt de Afdeling voor om deze inperking los te laten,’ zo staat te lezen in het advies op de conceptwetsvoorstellen van de Afdeling advisering van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (Afdeling). De Afdeling verwijst naar het advies EU-richtlijn (2018) voor een onderbouwing hiervan.

KANTONRECHTER

Ook jongeren die voor de kantonrechter verschijnen, hebben recht op een advocaat, stelt de RSJ bovendien in haar advies. Daarom beveelt de Afdeling aan het conceptartikel 6.1.1.3.1.2. lid 5 aan te passen. ‘..opdat jongeren niet langer zijn verstoken van het recht op rechtsbijstand wanneer de kantonrechter over de zaak een beslissing neemt, zeker wanneer een vervangende vrijheidsstraf kan worden opgelegd.’

KINDVRIENDELIJK

Bovendien adviseert de Afdeling in het nieuwe Wetboek van Strafvordering een bepaling op te nemen zodat verhoren niet per se op het politiebureau hoeven plaats te vinden. ‘..maar bijvoorbeeld ook in een kindvriendelijke omgeving of een voorziening voor jeugdhulp.’ In dit verband verwijst de Afdeling naar het document De aanhouding en inverzekeringstelling van minderjarige en jongvolwassen verdachten (2018) dat is opgesteld door de Vereniging van Nederlandse Jeugdrechtadvocaten en Defence for Children.

Advertentie