Van de bijna 35.000 afgehandelde echtscheidingsprocedures was 65 procent op gemeenschappelijk verzoek. Bij zo’n 20 procent van de zaken ging het om een eenzijdig verzoek zonder tegenspraak. Ongeveer 14% van de zaken was op tegenspraak. Bij 3.900 echtscheidingsverzoeken werden voorlopige voorzieningen aangevraagd. Dat is een verdere daling ten opzichte van voorgaande jaren.

echtscheidingen

Uit de cijfers blijkt verder dat de meeste scheidingsgerelateerde procedures, bijvoorbeeld over kinderalimentatie of het vaststellen of wijzigen van omgangsregelingen, een daling of afvlakking laten zien, behalve als het gaat om gezagszaken. Vorig jaar zijn ruim 6.600 gezagszaken afgehandeld. Het jaar ervoor ging het nog om bijna 6.400 zaken. De stijging zit volgens de onderzoekers vooral in de verzoeken en voorzieningen over gezamenlijk gezag en gezag door één ouder.

gezag

Mediation

Het aantal familierechtzaken dat via de rechtspraak naar mediation is verwezen, is in 2017 wederom gedaald ten opzichte van voorgaande jaren. Bijna 1.700 zaken zijn verwezen. Bij 57% van de afgeronde mediations is (gedeeltelijke) overeenstemming bereikt.

mediation

Het aantal toevoegingen (inclusief mediation en licht advies) om een scheiding te regelen is tussen 2016 en 2017 gedaald van 35.900 naar 34.300 toevoegingen. Ook het aantal scheidingsgerelateerde toevoegingen is gedaald van 39.400 in 2016 naar 37.400 toevoegingen in 2017 met name door een daling bij toevoegingen voor alimentatie.

toevoegingen

Hoger beroep

Het totale aantal hoger beroepsprocedures in scheidingsprocedures en scheidingsgerelateerde procedures is met 3.100 zaken vorig jaar niet veel gewijzigd ten opzichte van 2016.

Hoger-beroep

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie