Het eerste deel van het boek draait om het staatssteunbegrip. De gevolgen daarvan worden voor ruim twintig sectoren besproken, waaronder vastgoed, infrastructuur, milieu, cultuur en innovatie. Per gebied wordt ingegaan op de vraag wanneer sprake is van staatssteun en zo ja, wanneer deze steun is geoorloofd. Concrete beslismodellen en tabellen per hoofdstuk verduidelijken de materie. Daarnaast is aan het eind van elk hoofdstuk de belangrijkste regelgeving opgenomen.

Verder biedt het boek een overzicht van comptabiliteitsregels, de herziene Woningwet en de algemene groepsvrijstellingsverordening. Ook wordt aandacht besteed aan de Wet terugvordering staatssteun die per 1 juli 2018 in werking is getreden. Al met al een praktisch en zeer uitgebreid handboek voor professionals, dat naast het ruim negenhonderd pagina tellende boekwerk ook een digitale omgeving met extra achtergrondinformatie kent.

Staatssteun, handboek voor de praktijk verschijnt op 17 juli. 

CU1

Sylvia Kuijsten

Redacteur (tot 01-01-2019)

Profile page
Advertentie