Verder had de advocaat zijn financiële administratie niet op orde en kon hij ontvangen betalingen niet verantwoorden. Daarnaast verrekende hij kosten met derdengelden zonder voorafgaande instemming van zijn cliënt. Ook reageerde hij niet of laat op dekenverzoeken.

De raad van discipline zag hierin reden voor schrapping. Het hof is het hiermee eens en betoogt dat het hier gaat om een jarenlange ernstige inbreuk op de (financiële) integriteit. Daarnaast heeft de advocaat ter zitting niet laten blijken dat hij inziet dat hij grove fouten heeft gemaakt. Het hof vindt het daarom niet verantwoord hem nog langer als advocaat te laten werken.

Advertentie