Bijna driekwart van de juridische professionals is over het algemeen tevreden over de gang van zaken bij de hoogste algemene bestuursrechter. Dat blijkt uit het klantwaarderingsonderzoek dat de Raad van State woensdag publiceerde.

De doorlooptijden vragen om verbetering. Slechts iets meer dan een derde van de juridische professionals is hier tevreden over. Voor zowel de Afdeling in eerste aanleg als de Afdeling in hoger beroep geldt dat de doorlooptijden de door juridische professionals meest genoemde verbetersuggestie zijn.

Van de rechtzoekenden is negen op de tien respondenten in algemene zin tevreden over de Afdeling bestuursrechtspraak. Voor de thema’s uitspraak (48% tevreden) en doorlooptijd (41% tevreden) is de gemiddelde tevredenheid lager is dan voor andere thema’s.

Waardering

Bart Jan van Ettekoven, voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak: ‘Ik ben natuurlijk blij met de hoge algemene waardering voor het werk van de Afdeling bestuursrechtspraak als hoogste algemene bestuursrechter. Zowel juridische professionals, als burgers, overheden en bedrijven voelen zich welkom en waarderen onze juridische kwaliteit. Maar aan de andere kant blijkt uit het onderzoek dat er ondanks onze inspanningen nog wel wat gedaan moet worden om de begrijpelijkheid van onze uitspraken en de motivering van onze beslissingen te verbeteren. Daar gaan we komende tijd verder mee aan de slag.’

Over de doorlooptijden zegt Van Ettekoven: ‘We nemen het signaal hierover uit het klantwaarderingsonderzoek uiteraard heel serieus. In de (hoger) beroepszaken bij de Afdeling bestuursrechtspraak staan vaak grote persoonlijke en maatschappelijke belangen op het spel. Tijdige rechtspraak is zeer belangrijk en een wezenlijk onderdeel van kwaliteit.’

Informeren partijen

Ook geeft Van Ettikhoven aan dat de Afdeling Bestuursrechtspraak partijen tijdens de procedure beter kan informeren. Het gaat dan bijvoorbeeld over de verwachte datum van de zitting of over de vertraging in een procedure die bijvoorbeeld kan ontstaan als een bestuursorgaan een nieuw besluit neemt na het toepassenvan een zogenoemde bestuurlijke Ius. ‘In zo’n geval duurt de procedure bij de Afdeling bestuursrechtspraak weliswaar langer, maar is het geschil per saldo vaak sneller opgelost. Ook moeten we bij complexe en omvangrijke zaken een reëlere prognose geven wanneer de uitspraak is te verwachten en het duidelijk zeggen als de uitspraak wat langer duurt dan normaal.’

Redactie Advocatenblad

Profile page
Advertentie