De advocaat zou zijn cliënt in twee zaken bijstand verlenen, maar was slecht bereikbaar, verscheen niet op een overleg en kwam afspraken niet na. Ook reageerde hij niet op brieven van de deken.

Volgens de raad is de advocaat ernstig tekortgeschoten in het bijstaan van zijn cliënt. Hij liet hem meer malen aan zijn lot over en kon daarvoor geen verklaring geven. Een onvoorwaardelijke schorsing van 26 weken vindt de raad daarom passend.

Advertentie