Victor Koppe was zo verschrikkelijk gefrustreerd dat hij het verhaal van zijn Rode Khmer-cliënt ‘Brother No. 2’ niet aan het internationaal-Cambodjaanse oorlogsstrafhof mocht vertellen, dat hij in augustus 2015 bewust tot het randje ging. En dat hij een Nederlandse klachtprocedure als een welkome gelegenheid ging zien om zijn kant van het verhaal te laten horen.

De klacht kwam, op 11 december 2015. Klaagster: de Cambodjaanse Kamer in Eerste Aanleg van de ECCC, waar Koppe de zaal uit was gelopen. Volgens klaagster had Koppe zich schuldig gemaakt aan wangedrag tijdens de zitting, als wangedrag kwalificerende uitlatingen richting media gedaan en in strijd met het verbod van de rechter zijn ‘slotconclusies’ aan de media gegeven.

Tot een inhoudelijke beoordeling kwam het echter niet. Tweeënhalf jaar na indiening van de klacht stelt de Amsterdamse raad van discipline vast dat die Cambodjaanse strafkamer geen eigen en rechtstreekse belang had (en zonder dat gaat het niet, zie bijvoorbeeld onlangs nog ECLI:NL:TAHVD:2018:45). Koppe had namelijk alleen de twee internationale rechters van de zittingskamer uitgefoeterd en de drie Cambodjaanse ongemoeid gelaten.

En het algemeen belang van het vertrouwen in de ECCC? Daarvoor was een dekenklacht nodig en die lag er niet.

De klacht over overhandiging van zijn slotconclusies aan de media stuitte al af op onbevoegdheid van de raad, omdat Koppe op dat moment niet meer stond ingeschreven bij de Nederlandse balie.

Zo horen we dus (helaas) niet hoe de tuchtrechter aankeek tegen de scherpe veroordeling van internationale rechters door een Nederlandse advocaat in een zaak die hij zelf beschreef als een ‘biased, “disheartening sham” rife with political interference that stood in the way of ascertaining the truth’ en ‘a tragedy especially for the Cambodian people’. Beroep staat nog open.

Voor het criterium waaraan het Hof van Discipline uitlatingen tegen Nederlandse rechters toetst, zie de zaak Stelling. Wie wil zien hoe het eraan toeging, daar in Cambodja, kijke de VPRO-documentaire Defending Brother No. 2.

Trudeke

Trudeke Sillevis Smitt

Freelance redacteur

Profile page
Advertentie