‘Alles laten uitvechten door juristen of advocaten wordt niet langer gepikt door de maatschappij,’ zegt Allewijn, verbonden aan de Vrije Universiteit, tegen NOS. Dit komt onder andere door de mondige burger, die vaker goed ingelezen is dan vroeger.

Dat mediation meer wordt ingezet als manier van conflictoplossing, blijkt ook uit de populariteit van mediationopleidingen onder burgemeesters. Ongeveer de helft van hen heeft inmiddels een dergelijke opleiding gevolgd.

Advocaten kunnen in dat proces volgens Allewijn niet achterblijven. Tijdens de rechtenstudie en de beroepsopleiding zou daarom al meer ruimte moeten zijn voor mediation. ‘Voor advocaten in spe is het belangrijk dat ze kunnen de-escaleren en zaken op een andere manier kunnen schikken.’

Van alles te weten komen over het imago van de advocatuur en juridische ontwikkelingen? Schrijf u dan hier in voor ons Eeuwcongres.

Advertentie