In maart 2017 besloot de Raad van Discipline Arnhem-Leeuwarden de man, na meerdere tuchtrechtelijke uitspraken, al vier maanden te schorsen, omdat hij geen rekening en verantwoording had afgelegd over geld op zijn derdenrekening.

In hoger beroep besloot het Hof later dat jaar de zaak verder te laten onderzoeken door de deken van Noord-Nederland. Het onderzoek draaide specifiek om de vraag wat er was gebeurd met twee ton op de derdengeldrekening van de advocaat. Het geld was afkomstig van een stichting, waarvan de advocaat mede-bestuurder was.

Volgens het verslag van de deken betaalde de advocaat van dat geld een deel van zijn eigen, buitensporig hoge, honorarium en verstrekte hij zichzelf een lening. Daarnaast kende hij zichzelf een hoge bestuursvergoeding toe. Om dat te verbergen liet hij vervolgens in eigen opdracht een accountantsverklaring opstellen.

Het Hof stelt dat de advocaat ‘in ernstige mate’ heeft gehandeld in strijd met de kernwaarden integriteit en onafhankelijkheid. Omdat hij dat zelf niet inziet en zich al sinds 2011 misdraagt, rest volgens het Hof geen andere maatregel dan schrapping.

Kom naar het Eeuwcongres

Op dinsdag 25 september viert het Advocatenblad het 100-jarig bestaan met een Eeuwcongres vol actuele onderwerpen en masterclasses.

Klik hier voor meer informatie en inschrijving.
Advertentie